ชาอูหลงอินทรีย์

ชั้นนำของจีน ชาเขียวธรรมชาติเสื้อคลุมสีแดงขนาดใหญ่อูหลง ตลาดสินค้า